Privacy Policy

Monas klippoteks Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig trygg med de uppgifter som du lämnar hos oss på Monas Klippotek (MK).

GDPR

Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation). Det är en ny lag som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Nedan hittar du en sammanställning med frågor och svar kring vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det och hur länge vi sparar informationen. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på  info@monasklippotek.se.

1. Vilka personuppgifter sparar MK om mig?
1.1. När jag bokat en salongsbehandling
För att uppfylla vår del i tjänsteavtalet spar vi följande uppgifter:

• För- och efternamn• Telefonnummer
• E-postadress
• Fakturaadress

• Bilder som du själv valt att dela med dig / ladda upp

Vi hanterar dina uppgifter för att administrera bokningar, om- och avbokningar, hantera garanti- och reklamationsärenden, identifikation samt marknadsföring.

1.2 För att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser?

MK spar uppgifter om ditt köp för att fullgöra lagliga krav enligt t.ex. konsumentköps-, skatte- och bokföringslagstiftning.

2. Hur länge spar MK uppgifter om mig?

MK spar aldrig en uppgift längre än nödvändigt för att leverera en god service och så länge du är kund hos oss. Du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas när du så önskar så länge det går i linje med lag.

3. Hur vet jag att informationen som MK har om mig är lagrat på ett säkert sätt?

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Våra IT-system är säkert uppsatta för att skydda sekretess, integritet och tillgång till personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt, kontakta oss på  info@monasklippotek.se så hjälper vi dig.

4. Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har du som individ ett stort antal rättigheter kring hur företag hanterar dina personuppgifter. Till exempel att du kan begära att få dina uppgifter rättade, raderade, blockerade eller flyttade.
Läs gärna mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida här. (
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de- registrerades-rattigheter/)

5. Hur kan jag få uppgifter som MK har om mig raderade?

Kontakta oss på  info@monasklippotek.se så raderar vi all information vi har om dig som inte lagen kräver att vi spar enligt till exempel skatte- och bokföringslagstiftning.

Notera att om du ber oss radera information om dig kommer du inte längre att finnas kvar i vår kundlista. All tidigare historik om dig som till exempel färgrecept kommer att gå förlorad. Givetvis är du alltid välkommen att återvända som kund om du så önskar.

6. Hur får jag en sammanställning av den information som MK sparat om mig?

Kontakta oss på  info@monasklippotek.se så hjälper vi dig.
Observera att uppgifter om dig av säkerhetsskäl endast skickas till den adress där du är folkbokförd.

7. Delar MK information om mig med tredje part?

Dina uppgifter kan delas med s.k. Personuppgiftsbiträden, dvs företag som hanterar personuppgifter för MKs räkning.

Bokningssystem – För att kunna hantera och administrera salongsbokningar Betallösning – För att kunna ta betalt för produkter och tjänster

IT-tjänster – För att kunna erbjuda tekniska plattformar där du kan möta oss till exempel e- handelsplattform

Recommendationssiter – för att du som kund skall ha möjlighet att dela med dig av din erfarenhet och lämna eventuella synpunkter. Du väljer alltid själv om du vill lämna rekommendation.

Vi har aldrig, och kommer aldrig förmedla eller sälja information om dig till tredje part som inte är våra personuppgiftsbiträden.

Vi kommer alltid att dela de uppgifter som lagen kräver med till exempelvis myndigheter, skatteverk eller polis.

8. Från vilka källor hämtar MK uppgifter om mig?

De uppgifter som vi samlar in om dig är enbart de du själv väljer att lämna till oss.

9. Kommer MK ändra den här integritetspolicyn?

Ja, det kan hända. I enlighet med lagen samt när vi adderar ytterligare system som hanterar personuppgifter. Detta är version 1.1.

Vem är ansvarig för de personuppgifter MK samlar in?

Monasklippotek, org. nummer: 840501-XXXX på adressen Ulvsundavägen 10, 167 33 Bromma är ansvarig för de personuppgifter som MK samlar in (s.k. Personuppgiftsansvarig).

Om jag har ytterligare frågor om dataskydd på MK, vart vänder jag mig?

Om du har ytterligare frågor kring hur vi hanterar integritet på MK är du alltid välkommen att kontakta oss på  info@monasklippotek.se.